نرم افزار حقوق و دستمزد

معرفی نرم افزار حقوق و دستمزد

بی شک یکی از دغدغه های کارفرمایان و حسابداران یک مجموعه استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبه ی دقیق ، اتوماتیک و سریع حقوق و دستمزد پرسنل ، دریافت گزارشات جامع و دلخواه از این سیستم و در نهایت خروجی به سازمان های بیمه ، مالیات و بانک ها می باشد.

یونیک سافت این امکان را به شما خواهد داد که سیستم محاسبات حقوق و دستمزد دستی خود را کنار گذاشته و تنها در کمتر از یک ساعت و برای هر تعداد پرسنل ، حقوق پرسنل خود را با میزان کمترین خطا محاسبه و گزارشات مورد نظر را دریافت نمایید.

ویژگی های نرم افزار حقوق و دستمزد

از مهم ترین ویژگی های نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت یونیک سافت به شرح ذیل می باشد:

– ثبت اطلاعات کامل پرسنلی و استخدامی

– ثبت حکم و قرارداد پرسنلی به همراه قابلیت چاپ برگه قرارداد در6 نوع فرمت قرارداد

– ثبت کارکرد ماهانه پرسنل

– ثبت و محاسبه یگروهی حقوق و دستمزد

– تخصیص وام به پرسنل با قابلیت کسر اتوماتیک اقساط

– تسویه حساب پرسنل

– گزارشات حقوق و دستمزد پرسنل در قالب 6نوع گزارش

– امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری جهت صدور سند حقوق و دستمزد

– امکان ارتباط با نرم افزار کنترل کارکرد جهت دریافت کارکرد پرسنل و محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد آن

– اراعه خروجی فایل به اداره مالیات ، بیمه تامین اجتماعی

– خروجی دیسکت بانک (پشتیبانی تمامی بانک ها)

 

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد

اطلاعات پایه

 • فرم گروه آیتم ها
 • فرم لیست آیتم ها
 • فرم مشخصات شرکت
 • فرم کارگاه و مرکز هزینه
 • فرم تعریف عوامل کارکرد
 • فرم مشاغل بیمه
 • فرم گروه های شغلی
 • فرم جدول مالیاتی
 • فرم تعریف مودیان مالیاتی
 • فرم ماشین حساب مالیاتی
 • فرم ثبت سالانه
 • فرم نعریف آیتم های فرمول
 • فرم فرمول نویسی

ورود اطلاعات

 • فرم اطلاعات پرسنلی و استخدامی
 • فرم حکم کارگزینی و قرارداد
 • فرم ثبت کارکرد و مرخصی
 • فرم ثبت مزایا و کسورات
 • فرم محاسبه حقوق و دستمزد
 • فرم عیدی و سنوات
 • فرم وام و صندوق پس انداز
 • فرم پرداخت مساعده
 • فرم تسویه حساب

عملیات

 • فرم ایجاد ماه جدید
 • فرم بستن سال و ماه
 • فرم صدور سند حسابداری

 

گزارشات

 • فرم گزارش جامع
 • فرم گزارش حقوق و دستمزد
 • فرم گزارش بیمه
 • فرم گزارش بانک
 • فرم گزارش مالیات
 • فرم گزارش پرسنل
 • فرم گزارش احکام
 • فرم گزارش کارکرد
 • فرم گزارش مزایا/کسورات
 • فرم گزارش مساعده
 • فرم گزارش عیدی و سنوات
 • فرم گزارش سند حسابداری
 • فرم گزارش ساز

تنظیمات

 • فرم تنظیمات جامع
 • فرم مدیریت کاربران
 • فرم ارتباط یا برنامه حضور وغیاب
 • فرم مشخصات امضاء کنندگان
 • فرم لاگ فرم
 • فرم ایتم های فرمول
 • فرم کدینگ های حسابداری
 • فرم دستیار مدیر

تهیه دیسکت ها

 • فرم تهیه دیسکت بانک
 • فرم تهیه دیسکت بیمه
 • فرم تهیه دیسکت مالیات

 

 

 

زیر سیستم های نرم افزار حقوق و دستمزد

 1. سامانه آنلاین مشاهده فیش حقوقی
 2. سامانه آنلاین مشاهده حکم و قرارداد
 3. سامانه مشاهده وام و اقساط
 4. سامانه آنلاین ثبت و پیگیری مرخصی