مشاوره مالی و حسابداری

یکی از مهمترین محصولات شرکت یونیک سافت نرم افزار مالی یونیک  میباشد ، این محصول با کمک یک تیم حسابدار خبره از مجموعه حسابدارن  طراحی و تولید شده  .

یک تیم مشاور مالی همواره درکنار یونیک و به  کمک آن  هستندو شما میتوانید موضوعات مشاوره ای خود را  با  تیم  ما  مطرح نمایید

برای ارتباط با مجموعه میتوانید به آدرس ایمیل  شرکت  ایمیل بفرستید و یادربخش دیدگاه  موضوع خودرا مطرح نمایید